Disclaimer

Deze disclaimer is voor het laatst aangepast op 04-08-2017

Bij het ontwerpen en samenstellen van onze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Het kan voorkomen dat bepaalde onderdelen op onze website niet werken. Wij zijn hier niet verantwoordelijkheid voor. Wij stellen het op prijs als u ons hiervan op de hoogte stelt per e-mail.
De informatie op deze website is volledig vrijblijvend. Vindicta behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website en de daarop getoonde materialen rusten bij Vindicta en/of haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Vindicta, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals het citaatrecht).
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van onze website en de daarin opgenomen gegevens, kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid en/of voortdurende actualiteit van de gegevens. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of (on)bereikbaarheid van de website.

Bedrijfsgegevens

Vindicta B.V.
Nijverheidsweg-Noord 86B
3812 PN Amersfoort
085-2733980
info@vindicta.nl
KvK: 32142989
BTW: NL8203.41.794.B01