PRIVACY- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 25-05-2018.

Via deze website van Vindicta B.V. worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website, en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Om deze reden, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij het verwerken van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt. Dit betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij zijn de ‘verantwoordelijke’ voor de betreffende gegevensverwerking via onze website. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

het gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter, waaronder persoonsgegevens zoals uw IP-adres. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven (bijvoorbeeld NAW-gegevens of een e-mailadres dat u bij ons achter laat via het contactformulier) of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot onze website (www.vindicta.nl);
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • het opnemen van contact met u, indien hierom wordt verzocht;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • het verbeteren en evalueren van onze website en diensten;
 • het versturen van onze nieuwsbrief, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven.

bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

 Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derde partijen

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstreken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo maken wij gebruik van strikte veiligheidsprocedures en maken wij gebruik van beveiligde verbindingen (TLS).

cookies

Wij maken op onze websites gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen om u te kunnen herkennen als u de site opnieuw bezoekt. U kunt de browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is.

Op onze website worden cookies gebruikt om functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies) en om het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies).

functionele cookies

Om uw bezoek aan onze website prettiger en eenvoudiger te maken, zijn de functionele cookies ingeschakeld. Denk hierbij aan het onthouden van keuzes en/of persoonlijke voorkeuren zoals (maar niet beperkt tot) een taalkeuze of het onthouden van de acceptatie van een cookieverklaring.

Google analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om rapportages te krijgen over onder andere hoe bezoekers onze website gebruiken, het gebruik van de zoekmachine en welke pagina’s bezoekers bekijken op onze website. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan, echter, informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen verdere invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in het Privacybeleid van Google. Let op: het privacybeleid van Google kan regelmatig wijzigen. Google stelt zich te houden aan meerdere raamwerken van zelfregulering, waaronder het EU-US Privacy Shield Framework. Ga naar de Privacy Shield website voor meer informatie over het EU-US Privacy Shield programma en om de certificering van Google te bekijken.

Sociale media

Op deze website kunnen buttons worden opgenomen om inhoud te kunnen delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn en zelf cookies kunnen plaatsen. Wij hebben hier geen invloed op. Meer informatie over wat de verschillende sociale media met deze gegevens doen vind u in de privacyverklaringen van de betreffende sociale netwerken.

Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Hieronder leest u hoe dit voor uw browser werkt:

Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

 Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 Rechten van betrokkenen

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, heeft u het recht om ons te vragen om inzage in en correctie van, verwijdering of in sommige gevallen beperking of verplaatsing van uw gegevens. U kunt daartoe rechtstreeks contact opnemen met ons per e-mail via   , of telefonisch via 085 – 27 33 980. Zie tevens onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij vragen om u adequaat te identificeren.

Wijzigingen

Vindicta B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Het verdient dan ook aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 Contactgegevens

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy- en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

 

Adres:                    Vindicta B.V.
                             Nijverheidsweg-Noord 86B
                             3812 PN Amersfoort
E-mailadres:          info@vindicta.nl
Telefoonnummer:  085 – 27 33 980
Website:                www.vindicta.nl
KvK:                      32142989
BTW-nummer:       NL820341794.B01