ISO 27001

ISO 27001 of IEC 27001 is de internationale norm voor informatiebeveiliging. Bij Vindicta hebben wij voor die certificering gekozen zodat onze klanten zeker kunnen zijn van totale integriteit, vertrouwelijkheid en continuïteit van hun informatie en de systemen. Wij hebben dit certificaat sinds 18 november 2013 en regelmatig worden we opnieuw beoordeeld. Zie ook het certificaat onderaan deze pagina.

ISMS Handboek

Samen met het bedrijf Kader, Bureau voor Kwaliteitszorg hebben wij een handboek voor Information Security Management System (ISMS) opgesteld. Hierin staat beschreven wat de eisen en procedures zijn voor beveiliging van informatie. Bijvoorbeeld hoe de fysieke beveiliging van informatie is geregeld, waaronder brandveiligheid en maatregelen tegen inbraak, en hoe de informatie is beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang via het internet. Dit handboek is binnen de hele organisatie geïmplementeerd. Bestaande procedures en systemen zijn, waar het nodig was, aangepast en worden continu getoetst en verder verbeterd volgens het principe ‘plan-do-check-act’.

Controle

Eén keer in het jaar wordt Vindicta getoetst door een onafhankelijke partij. Ze controleren of wij nog voldoen aan de normen en of we het certificaat mogen behouden. Zo is uw informatie nu, maar ook in de toekomst, verzekerd van een goede beveiliging. De certificering is een belangrijke stap in de verdere professionalisering van ons bedrijf en wij zijn dan ook erg trots dat we samen dit certificaat hebben behaald.

CERTIFICAAT

ISC 112 113507 1

Klik hier om het certificaat te downloaden als PDF