Palga

Door Ping Online op 3 november 2020

Omdat we vanuit security & compliancy hoge(re) eisen stellen aan onze kantoorautomatisering zijn we bij Vindicta als KA leverancier uitgekomen. Samen met hen hebben we gekeken hoe we onze omgeving zo optimaal en veilig mogelijk konden migreren. Mede dankzij hun input is het overzetten op een gecontroleerde manier uitgevoerd en ook in de nazorg ervaren we goede support op vragen die gesteld worden. We zijn daarom erg tevreden met Vindicta als partij.